O nás

Kdo jsme

   Nově vzniklá plicní ambulance nabídne pacientům komplexní péči v oboru plicního lékařství, léčbu akutních plicních problémů, ale i dispenzarizaci chronických plicních nemocí. Budeme provádět komplexní funkční vyšetření, bronchoprovokační testy, vyšetření sleep apnoe syndromu, odečítání RTG hrudníku, provádění vyšetření v rámci programu „Časného záchytu bronchogenního karcinomu“.            V indikovaných případech můžeme aplikovat infuzní i inhalační bronchodilatační léčbu.

   Vycházíme z 25 leté praxe v oboru pneumologie, z toho 15 let praxe ve FN Ostrava na klinice tuberkulózy a respiračních nemocí a ve spánkové laboratoři. Dlouholetou  specializací lékaře jsou intersticiální plicní nemoci a má za sebou i několikaletou výuku na LF Ostravské university.

   Lékař je členem ČPFS ČLS JEP, sekcí pro intersticiální plicní nemoci, pro transplantace a pro spánkovou medicínu.

Personální složení :

Lékař:  MUDr. Martina Plačková

Sestra:  Bc. Martina Piechowiczová