Co nabízíme

Vyšetřovací metody, ceník, eRecept

Používáme tyto vyšetřovací metody

       Spirometrie

          Bodypletysmografie

          Měření plicní difuze

            Měření odporu dýchacích cest

            Měření síly dýchacích svalů

            Bronchomotorické testy

            Oxymetrii

            Skreeningové vyšetření obstrukčního spánkového syndromu

      Dokážeme nabídnout dočasnou ambulantní inhalační a infuzní léčbu

Ceník

Ceník zdravotních výkonů provedených lékařem na žádost organizace, pacienta, nebo jiné právnické osoby, které nehradí zdravotní pojišťovna:

 •  komplexní vyšetření plicním lékařem včetně spirometrie, bogypletysmografie a vyšetření plicní difuze ………………………………………………………………………………………………………………1500 Kč
 • kontrolní vyšetření plicním lékařem včetně spirometrie ………………………………..500 Kč
 • spirometrie (křivka průtok-objem)…………………………………………………………………..250 Kč
 • bodypletysmografie………………………………………………………………………………………….700 Kč
 • plicní difuze………………………………………………………………………………………………………500 Kč
 • skreeningové vyšetření obstrukčního spánkového syndromu………………………..1500 Kč
 • vyplnění lázeňského návrhu …………………………………………………………………….……..300 Kč
 • vyšetření pro zdravotní průkaz………………………………………………………………………..400 Kč
 • potvrzení o zdravotním stavu pro zaměstnavatele………………………………………….400 Kč
 • výpis ze zdravotní dokumentace (dle časové náročnosti) ……………………………  300-600 Kč
 • zpráva pro policii, soudy apod. ………………………………………………………………………..300 Kč

eRecept

Žádost o eRecept může zaslat pouze pacient evidovaný a léčený v plicní ambulanci BONAMED!

  VZP
  1557421205213rbp 86 08 0 0 nalezato inverzni CS5
  czpz office barvy
  1a.logotyp horizontalni